Oferta firmy

Oferujemy szeroką gamę pojemników, kontenerów do wywozu odpadów komunalnych, gruzu, żużla, makulatury oraz worków zarówno na odpady zmieszane jak i segregowane. Usługi świadczone przez firmę:

 

  • wywóz odpadów stałych,
  • wywóz odpadów płynnych,
  • wywóz odpadów wielkogabarytowych,
  • skup i zbiórka surowców wtórnych,
  • wynajem i serwis kabin WC,
  • wywóz żużla i popiołów,
  • wywóz gruzu i odpadów budowlanych.

Szeroki asortyment pojemników